1 av 5 kvinnor låter inte svärföräldrarna vara ett hinder för kärlekslivet

Farmor ligger i rummet bredvid
Farmor ligger i rummet bredvid…

Match undersökning visar att kvinnor i högre utsträckning inte ser släktingar under samma tak som ett problem för kärlekslivet. På frågan huruvida de skulle acceptera en kärleksinvit av sin partner eller inte, när de är på besök hos svärföräldrarna och farmor ligger i rummet bredvid, svarar en av fem kvinnor ”ja”.

Bland männen tycker endast en av tio att det är en bra idé.

– Det är kanske lite överraskande för många att det är kvinnorna som inte låter familjens närvaro störa kärlekslivet. Ser man till de traditionella stereotyperna brukar det annars vara killar som betraktas som risktagare på den fronten. Men det kanske bygger på föråldrade föreställningar som inte gäller för dagens unga kvinnor, säger Robin Goncalves, pressansvarig Match.

Killar mer öppna för flört än tjejer
När det gäller att flirta med någon annan än sin partner följer resultatet den stereotypa föreställningen. 30 procent av männen svarar att de tycker att det är okej att flörta i festliga sammanhang trots att man har en partner, motsvarande siffra för kvinnorna är 20 procent.

Killar är även betydligt mer benägna att besvara en flört av sin bästa väns dejt (36 % av männen jämfört mot 14 % av kvinnorna). Det kanske även kan vara en förklaring till varför fler kvinnor än män skulle läsa sin partners sms i smyg (54 % av kvinnorna jämfört med 40 % av männen).

– I en relation är tillit en av de viktigaste byggstenarna för att få den att fungera, men det verkar som att det finns skillnader mellan vad män och kvinnor anser vara en ”oskyldig flört”. Därför är det viktigt att man kommunicerar med varandra om vad man tycker är rätt och fel, inte bara anta att ens partner tänker på samma sätt.

Det handlar om att komma överens om var man befinner sig i ett förhållande och förväntningar på varandra som partner, säger Robin Goncalves.

Ålder inget hinder för kärleken – i synnerhet inte för killarna. När det kommer till ålder har det mindre betydelse för männen än man kan tro. Oväntat är killar något mer benägna att ragga på äldre tjejer än tvärtom.

I undersökningen svarar 70 procent av männen att de kan tänka sig att dejta någon som är 20 år äldre än dem själva, motsvarande siffra för kvinnorna är 60 procent.

– Undersökningen bekräftar att stora åldersskillnader har blivit mer accepterat och att man idag vågar stå upp för sin äldre dejt – oavsett om det är en man eller kvinna. Sätter man en ”övre åldersgräns” när det kommer till dejting, riskerar man att missa sin drömpartner, sägerRobin Goncalves, pressansvarig på Match.

Om undersökningen
Studien är ett utdrag av kampanjen Hotdilemma.se som bygger på mer än 1700 respondenters svar på tio frågor. Majoriteten av de svarande är mellan 24 och 36 år.