Inkomst påverkar sexdrift

Hög inkomst är i många fall ett resultat av god utbildning och en förutsättning för hög social status. Det är allmänt känt att hög inkomst är en av de viktigaste faktorerna vid sökandet av en partner. Allt annat lika – rik är sexigare än fattig, men frågan är om rika har högre sexdrift än fattiga? Svaret är: JA!

eDarling har analyserat anonyma personlighetstest genomförda av 20 000 eDarling-medlemmar, där de förutom att berätta om sin inkomst även svarade på påståendet ”Jag har en hög sexdrift” på en skala 1-7, där 1= inte alls, 4=något och 7=helt klart. Grafen visar procentantalet av de som indikerade hög sexdrift (svar 6 och 7) inom varje inkomstgrupp. Vad vi ser är att ju högre inkomstgrupp desto högre siffra som indikerade hög sexdrift. Endast 31 % i den lägsta inkomstgruppen indikerade en hög sexdrift och varannan singel i den högsta gruppen indikerade hög sexdrift.

Hur kan den korrelationen förklaras?

Hög inkomst påverkar självförtroende: Att ha ett bra jobb och tjäna mycket pengar får folk att vara stolta över sig själva och sina prestationer. De har troligtvis fått mer och mer ansvar och har råd med mer lyx vilket leder till ökad uppmärksamhet och uppskattning från personer i omgivningen och man blir därmed mer säker i sociala situationer. För att göra en lång historia kort: Hög inkomst ger dig bra självförtroende.

Högt självförtroende påverkar sexdriften: Att trivas i sin kropp och känna sig smart och framgångsrik kan ha en positiv effekt på ens libido. Motsatsen, att depression leder till minskad libido, har påvisats i flera studier. Minskad sexlust är även ett symptom vid depression.

Implikation

Man kan anta att allt som förstärker känslan av att känna sig sexig ökar sexdriften. Hur kan vi använda resultatet av denna studie för att förbättra vår dejtning eller öka våra relationsframgångar? Vill du förhöja sexdriften hos din partner bör du få honom/henne att känna sig sexig och bra på alla sätt. Många genuina komplimanger kan hjälpa. Tänk på vad just du finner attraktivt hos din partner, är det hens sociala förmågor eller är det hens vackra ögon? Att regelbundet berätta för din partner vilka saker du älskar hos hen kommer enbart att vara positivt för sexlivet.