Den perfekta partnern – hur ska hen vara?

Hur ska den perfekta partnern vara? 10 000 singlar har deltagit i eDarlings senaste undersökning om vad som förväntas av en partner idag.

Att förväntningarna man har på en partner varierar världen över är kanske föga förvånande, men till vilken grad varierar dessa?

· 39 % av svenska singlar anser att deras partner bör upphöra all kontakt med sina ex-partners. I Finland delar dock bara 18 % den åsikten – leder gör USA med hela 48 % som helst ser att alla spår av gamla kärlekar försvinner.

Tid är hårdvaluta

Det mest uppskattade sättet att visa tillgivenhet på var att spendera tid tillsammans med sin partner. 69 % av svenskar ansåg det bästa sättet, bara 47 % av holländska singlar håller med, 80 % av irländska singlar anser att det är bästa sättet att vara tillgiven på.

I Sverige så ansåg 94 % att men bör kunna dela sina problem och sin oro med en partner en åsikt som delades världen över förutom i Finland där bara 51 % höll med.

Perfekta partnern edarling