Giftemål är inte längre en lika viktig faktor som förr enligt medlemmarna på Firstdate.se

Firstdate.se frågade sina medlemmar om de ansåg att giftemål var något som var viktigt för dem. Mer än hälften av dem som deltog ansåg inte att giftemål var något vikigt och nästan 5 procent ville aldrig gifta sig igen.

Över 5 000 singlar deltog i Firstdates undersökning om giftemål och hela 54,8 % ansåg att de klarar sig utan att gifta sig. Oviljan till att gifta sig var något större bland männen med 57,1 % än hos kvinnorna där 45,1 % skulle tacka nej till ett giftemål.

Undersökningen visade även att bland de singlar som tidigare redan varit gifta kunde 8 % av männen och 10 % av kvinnorna tänka sig att genomgå ett bröllop till. 5 % av männen samt 4,6 % av kvinnorna kunde däremot inte tänka sig att stå framför altaret igen.

Giftemål har en något större betydelse hos kvinnor där 39,9 % ansåg bröllop vara en viktig del av livet. Bland männen ville 30,3 % gärna uppdatera sin civilstatus till ’gift’.

Firstdate.se – pressmeddelanden