Män har fler relationer än kvinnor enligt SIFO

En SIFO-undersökning som gjorts på uppdrag av dejtingsajten Mötesplatsen.se visar hur många förhållanden svenskar i åldern 18-65 år har haft i genomsnitt. Undersökningen har även mätt medellängden på svenska relationer, skillnaden mellan män och kvinnor, samt var i Sverige förhållanden varar längst.

[ad#234-right]Mötesplatsen.se har med hjälp av SIFO tagit reda på hur svenskars relationsvanor ser ut. 1 000 personer i åldern 18-65 år fick svara på hur många förhållanden de har haft, samt hur lång deras längsta relation har varit. Resultatet visar att svenskar i denna åldersgrupp har haft i genomsnitt fem stycken förhållanden, varav det längsta har en medellängd på drygt 16 år.

Svenska män och kvinnors relationsvanor skiljer sig åt enligt undersökningen. Män har i genomsnitt haft fler förhållanden än kvinnor. Det gäller speciellt i åldersgruppen 50-65 år, där män har haft sju förhållanden. Resultatet tyder samtidigt på att kvinnor har längre förhållanden än män. Kvinnornas längsta relation är i genomsnitt 2,5 år längre än männens längsta relation.

[ad#234-right]Förhållanden håller även olika länge beroende på var i Sverige man bor. För boende i Småland och Gotlands län håller det längsta förhållandet i 17,7 år. Nederst på listan hamnar Stockholms län, där de längsta relationerna varar i endast 14,8 år. I Övre Norrland har de tillfrågade haft färre relationer än övriga svenskar. Boende i Norra Mellansverige toppar listan med sex förhållanden i genomsnitt.