Otrohet är vanligt bland svenska par visar en ny undersökning från Firstdate.se

47 % av dem som svarade på veckans fråga har någon gång varit otrogna mot en partner enligt en undersökning som gjorts bland Firstdate.se 700 000 medlemmar.

Något man sällan pratar högt om är otrohet. I en undersökning som gjorts av Firstdate.se framkom att hela 47 % av dem som deltog, någon gång har varit otrogna mot en partner. Resultaten av undersökningen visade sig vara ganska jämt fördelade mellan de två könen.

Dock var männen snäppet mer benägna till att dela säng med någon annan med sina 47,4 %, gentemot kvinnorna där 46,9 % någon gång haft någon vid sidan om sin partner.

Firstdate.se – pressmeddelanden