Hälften av alla seniorer önskar att de hade mer sex

Seniorers sexualitet är ett ämne som ofta är beslöjat i en dimma av tabu. I en ny undersökning* från Ourtime skingras denna dimma och ljus kastas på de frågor som många inte talar om. Undersökningen visar att mer än hälften av alla seniorer tycker att deras sexliv är sämre idag än vad det var för tio år sedan, och nästan lika många önskar att de hade mer sex.

Från tidig ålder blir vi människor fostrade in i en värld där sex är ständigt närvarande. Men någonstans efter 60 börjar sexet sakta tyna bort – ämnet blir tabubelagt och kroppen slutar att, i omvärldens ögon, vara sexuell. Kvinnor blir mormödrar, män blir gubbar och det sexuella samspelet upphör. I omvärldens ögon. Men denna bild stämmer inte överens med verkligheten. En ny undersökning från Ourtime visar nämligen att nästan hälften, 47%, av alla svenskar mellan 65 och 84 år önskar att de hade mer sex.

Enligt undersökningen anser 46% att sex är viktigt och 70% tänker på sex minst en gång i månaden, 54% tänker på sex någon gång i veckan och 28% dagligen. Ändå är det bara 42% av seniorerna som faktiskt har sex någon gång under ett helt år. 51% av seniorerna uppger att de aldrig, eller mer sällan än årligen, har sex. Och nästan lika många, 47%, önskar att de hade mer sex.

Även om lusten inte är riktigt lika stark som den varit tidigare, 64% tycker att deras sexlust var som starkast i åldern 25–44, finns den fortfarande där, och starkast är lusten på kvällen och morgonen. Lusten blir också starkare under sommaren, precis som hos den yngre målgruppen**. Ändå tycker över hälften, 53%, av alla seniorer att deras sexliv är sämre idag än vad det var för 10 år sedan. Och med tanke på hur lite det pratas om sex bland människor över 65, kan situationen uppfattas tämligen hjälplös, utan att den egentligen behöver vara det.

”Du är aldrig för gammal för sex. Många har sex långt upp i åldrarna, men det pratas det sällan om, och därför kan man som senior känna sig osäker när man träffar en ny partner. Även om sjukdomar och mediciner kan påverka den sexuella lusten, förmågan och känslan ska man komma ihåg att sex kan vara så mycket mer än samlag – det gäller att våga pröva sig fram och hitta sätt som funkar för en själv och ens partner”, säger Gunilla Larsson, legitimerad barnmorska och sexolog.

Undersökningen påvisar genomgående skillnader mellan kvinnor och män. 21% av alla män över 65 uppger att de har sex någon gång i veckan, jämfört med endast 8% av kvinnorna, och 13% anger att de har sex någon gång i månaden, jämfört med 6% av kvinnorna. Nästan dubbelt så många män som kvinnor, 13% kontra 8%, tycker dessutom att deras sexliv har varit lika bra livet igenom. Om ett aktivt sexliv är att önska är det definitivt männen som drar vinstlotten.

Gunillas tips om hur du som senior får ett bättre sexliv:

  • Ha sex när du känner dig som mest utvilad och avspänd. Många föredrar till exempel morgonsex just därför.
  • Prova olika hjälpmedel och tillbehör som kan underlätta och förbättra ditt sexliv – vanlig rapsolja eller mandelolja från apoteket funkar till exempel fantastiskt som glidmedel.
  • Prata med din läkare om du upplever sex som svårt. Ibland kan förändringar av läkemedelsval vara positivt!
  • Ha gärna sex med dig själv, då behöver du inte tänkta på någon annan.
  • Våga prata om sex och våga framförallt ha sex. Sex har ingen åldersgräns och du blir aldrig för gammal

Om dejtingsidan Ourtime
Ourtime är en dejtingsida för singlar över 50. Bakom satsningen ligger Match och stort fokus ligger på trygghet, seriositet och Ourtimes stora utbud av aktiviteter. För mer information besök: https://se.ourtime.com/


Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av OurTime. 1025 intervjuer har genomförts under perioden 28 september till 5 oktober 2018.