Värme och glädje i fokus när alla hjärtans dag ska firas

Alla hjärtans dag står för dörren, en dag nära knuten till kärlek och romantik. Men förutom att få uppmärksamma någon man tycker om, är chansen att visa omtanke mot sina medmänniskor det som alla hjärtans dag handlar mest om. Det visar en undersökning som Match.com gjort bland sina medlemmar.

Alla hjärtans dag har sedan många år tillbaka sin naturliga plats i den svenska högtidskalendern. När singlarna i Match.coms alla hjärtans dag-undersökning fick svara på vad alla hjärtans dag handlar om anger en fjärdedel (21 %) att det är omtanken mot medmänniskor som är det allra viktigaste med dagen.

Totalt sett säger nio av tio tillfrågade att det är viktigt att bli bemött med vänlighet och värme, och att man blir både gladare och får bättre självförtroende av det. Samtidigt upplever bara hälften att vi i Sverige är bra på att uppmuntra varandra och sprida värme.

– Alla uppskattar att få ett leende eller en värmande blick från en annan person och det är någonting som verkligen kan boosta självförtroendet, vilket i sin tur väcker möjligheten till spännande möten, säger Leyla Öfwerström, PR-ansvarig på Match.com i Norden.

Alla hjärtans dag – inte bara en dag för kärlek och romantik

I år kommer Match.com att ta ett annorlunda grepp om alla hjärtans dag-firandet genom att sätta glädjen och värmen i fokus. Målet är att inspirera andra att sprida glädje och värme till människor de möter, kända som okända med förhoppningen om att det ska skapa förutsättningar för oväntade möten.

Under dagen kommer Match.com att sprida värme i ett vinterkallt Stockholm genom allt från gatuspelningar och sampling av varm choklad till ballongutdelning och gömda budskap på Stockholms gator. Man kommer också uppmärksamma enskilda personer som har hjälpt till att sprida värme till sina medmänniskor, under parollen #EmbraceStockholm.

– Vänlighet är som en influensa. Utsätts man för det har man en tendens att sprida det vidare. Det vill vi hjälpa till med. Faktiskt kan något så enkelt som en vänlig blick få dig att bli glad och upprymd och kan vi hjälpa till att sprida glädjen vidare gör vi gärna det vidare, säger Leyla Öfwerström.

Övriga resultat från undersökningen:

  • 91 procent av alla svarande tycker att alla hjärtans dag är viktigast när man är i en relation
  • 44 procent tycker alla hjärtans dag är varken positivt eller negativt
  • 30 procent av de svarande i undersökningen ger helst blommor för att uppvakta någon på alla hjärtans dag, medan 40 procent helst blir bjuden på hemlagad middag

Om alla hjärtans dag-undersökningen
Undersökningen genomfördes bland Match.com svenska medlemmar mellan 20 januari och 26 januari. 632 singlar svarade på undersökningen, med ett representativt urval av män och kvinnor.